Wetsvoorstel PVV: Nederlanders voorrang op sociale huurwoning

DEN HAAG (ANP) – De PVV heeft een wetsvoorstel gemaakt waarin wordt geregeld dat mensen met de Nederlandse nationaliteit voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. De partij hoopt dat mensen zo minder lang op een woning hoeven wachten en dat het vluchtelingen ontmoedigt om naar Nederland te komen. De partij wil ook de verplichting voor gemeenten om een bepaald aantal statushouders te huisvesten uit de wet schrappen.

Het initiatief komt van PVV-Kamerlid Alexander Kops. Hij stelt dat Nederlanders meestal niet met urgentie een woning kunnen krijgen, terwijl mensen die na een asielaanvraag in Nederland mogen blijven (statushouders) beter geholpen zouden worden. Daarvoor verwijst hij naar Utrecht, Amersfoort en Horst aan de Maas, waar besloten werd om enige tijd vrijwel alle huurwoningen te reserveren voor statushouders om de huisvestingsdoelstellingen te bereiken.

“Met deze wet komt er een einde aan discriminatie van Nederlanders op de woningmarkt”, zegt PVV-leider Geert Wilders in een filmpje op sociale media. De partij vindt namelijk dat de wachtlijsten daardoor onnodig lang zijn. “En de gevolgen zijn schrijnend”, aldus Kops in datzelfde filmpje. “Nederlanders die van ellende in hun auto slapen, die van camping naar camping trekken. Dat kan zo niet langer.”

CBS-onderzoek bevolkingsgroei

In het filmpje wordt opgemerkt dat de bouw van sociale huurwoningen achterblijft op de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking. Daarbij verwijst de partij naar CBS-onderzoek waaruit blijkt dat de bevolkingsgroei vooral komt door immigratie, terwijl in een toenemend aantal gemeenten meer mensen overlijden dan er baby’s geboren worden.

Overigens zijn de meeste mensen die naar Nederland komen geen vluchtelingen, maar burgers uit andere EU-landen. Daarnaast gaat het ook om mensen die migreren vanwege studie of werk. 12 procent van de migranten is asielzoeker, 18 procent gezinsmigrant. Statushouders hebben al sinds 2017 niet meer automatisch voorrang op een sociale huurwoning. Gemeenten kunnen daar wel zelf voor kiezen.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Nederland Nieuws - WordPress Theme by WPEnjoy
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes