Kabinet past hervorming huurtoeslag aan: meeste huurders gaan erop achteruit

De hervorming van de huurtoeslag gaat drastisch op de schop. Het kabinet past de plannen aan, omdat te veel huurders er fors op achteruit zouden gaan. Bovendien waarschuwde de Raad van State dat de Belastingdienst de plannen niet kan uitvoeren. Dit melden bronnen rond het kabinet aan de Haagse redactie van RTL Nieuws.

Het systeem van de huurtoeslag wordt wel versoberd. Vanaf 2024 krijgen huurders alleen nog huurtoeslag op basis van de kale huur. Servicekosten tellen dan niet meer mee voor de hoogte van de toeslag. Verder gaat het bedrag waarover je geen huurtoeslag krijgt voor alle huurders met 4 euro per maand omhoog.

Deze maatregelen hebben tot gevolg dat 1,4 van de 1,5 miljoen huurders die toeslag ontvangen, er licht op achteruit gaan: gemiddeld met 10 euro per maand. Dat is minder dan het nadelige effect van de oorspronkelijke plannen.

Daar staat tegenover dat het aantal mensen wordt uitgebreid dat voor huurtoeslag in aanmerking komt. De maximale huurgrens verdwijnt. Daardoor kunnen straks ook huurders in de vrije sector huurtoeslag aanvragen als ze er plotseling fors in inkomen op achteruit gaan. Voor jongeren geldt dat de leeftijd waarop ze de volledige toeslag kunnen krijgen, omlaag gaat van 23 naar 21 jaar.

Inleveren

In de oorspronkelijke plannen – waarbij voor bijna alle huurders zou worden gerekend met een fictieve ‘normhuur’ van 520 euro – zouden volgens minister De Jonge voor Wonen ongeveer 300.000 huurders erop achteruitgaan. Dat vond hij acceptabel omdat het kabinet voor 2024 ook een verhoging van het minimumloon had aangekondigd en een verlaging van de huren van corporatiewoningen voor de mensen met de laagste inkomens.

Maar het Nibud berekende dat veel meer mensen er flink op achteruit zouden gaan: zeker twee derde van de 1,5 miljoen huurders met huurtoeslag. Gemiddeld zouden zij 29 euro per maand moeten inleveren.

De Raad van State waarschuwde ook dat erg veel huurders fors nadeel zouden ondervinden van het oorspronkelijke hervormingsplan en adviseerde het aan te passen. Volgens de Raad van State zou het ook te moeilijk uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst omdat gedurende een overgangsperiode van vijf jaar met twee systemen naast elkaar zou worden gewerkt. 

Woonbegroting

De Tweede Kamer wees er bij de behandeling van de Woonbegroting eind vorig jaar al op dat andere inkomenssteun zoals de verhoging van het minimumloon zou worden ingezet om huishoudens te compenseren voor de enorme prijsstijgingen. Het was dus geen verzachting meer voor de nadelige effecten van de aanpassing van de huurtoeslag.

Minister De Jonge liet toen ook al doorschemeren dat hij twijfels had of het plan na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande inflatie nog wel moest worden doorgezet. Na lang wikken en wegen wordt het oorspronkelijke plan nu dus flink aangepast.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Nederland Nieuws - WordPress Theme by WPEnjoy
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes